Java Scanner Sınıfı Kullanımı

Java’da kütüphaneler paket olarak adlandırılır.Paketler sistematik olarak sınıflandırılmışlardır ve bu sınıflara ulaşım kolaylığı sağlanmıştır.Javada herhangi bir sınıfı kullanabilmek için ilk önce import etmek gerekir.Import şu şekilde yapılır.

import java.util.Scanner;

// sadece Scanner sınıfını import eder

import java.util.*;

// java.util paketindeki bütün sınıfları import eder

Scanner nesnesi farklı kurucu metodlarlada kullanılır.

  • Scanner(File kaynakDosya)
  • Scanner(InputStream kaynak)
  • Scanner(Readable kaynak)
  • Scanner(String kaynakString)

 

Scanner kullanarak klavyeden giriş almak için System.in InputSystem kullanılır.Scanner klaye kullanımı;

Scanner klavye = new Scanner (System.in);

“klavye” değişken adı olup istediğiniz değeri girebilirsiniz.Bu sınıfın çeşitli metodları vardır.

nextInt metodu klavyeden bir int değeri okumak ve değişkene atamak için kullanılır.

int sayi = klavye.nextInt;

nextDouble metodu klavyeden bir double değeri okumak ve değişkene atamak için kullanılır.

double sayi = klavye.nextDouble;

next metodu String atamak için kullanılır.

String isim = klavye.next();

nextLine metodu da String atmak için kullanılır next’ten farkı bütün satırı alır next ise sadece girilen tek kelimeyi alır.

String isim = klavye.nextLine();

Diğer bazı Scanner metodları

public Scanner(File f)

public Scanner(String s)

public int nextInt()

public short nextShort()

public long nextLong()

public double nextDouble()

public float nextFloat()

public String next()

public String nextLine()

public boolean hasNext()

import java.util.Scanner;
public class Scan {
public static void main(String[] args) {
Scanner klavye = new Scanner(System.in);
System.out.println(“2 Sayi girin”);
int a = klavye.nextInt();
int b = klavye.nextInt();
System.out.println(“Toplam =”+(a+b));
}

}